5 प्रतिक्रिया

कात्रणे


रोजच्या वर्तमानपत्रामधून आपण अनेक बातम्या वाचतो. राजकीय पक्षांबाबातच्या ब-याचश्या आपण वाचून सोडून देतो. रोज मरे त्याला कोण रडे ? काही वाचतो आणि उपयोगी माहिती आहे असे म्हणतो पण त्याचे करत काहीच नाही. पण जेव्हा काही करायची वेळ येते तेव्हा नेमकी ती माहिती आपल्याजवळ उपलब्ध नसते. वर्तमानपत्रही एव्हाना रद्दीत गेलेलं असतं. मग काय करणार ? यावर उपाय म्हणून मी माझ्याकडे येत असलेल्या वर्तमानपत्रातील उपयोगी कात्रणांचं सकंलन करायचे ठरवले. इतरांनाही त्याचा फायदा व्हावा म्हणून ती कात्रणे माझ्या या अनुदिनीवर देण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

आजकाल बरीच वर्तमानपत्रं ई स्वरूपात सुध्दा उपलब्ध आहेत. परंतु एक तर मराठी फॉन्ट्स च्या वापरात एकवाक्यता नसल्याने माझ्याकडे दिसणारे वॄत्तपत्र इतरांकडे दिसेलच असे नाही. मग यावर उपाय म्हणून ती माहिती मी इमेज फॉरमँट मध्ये परावर्तीत करायचा प्रयत्न केला. माझ्याकडे स्कँनर असल्याने ते काम सोपं होतं ; पण त्यात फाईलची व्याप्ती वाढायला लागली म्हणून मग पीडीएफीकरण करायचा प्रयत्न केला. यामुळे ब-याचश्या गोष्टी सोप्या झाल्या. एक तर फाईलची व्याप्ती थोडी कमी करता आली, शिवाय एकाच विषयावरची वेगळ्या वॄत्तपत्रातली माहीती एकत्रित माडांयची सोयही झाली.

नाहीतरी मराठीतला छापलेला प्रत्येक शब्द मला डिजीटल करायचा होताच…. चला तशी नाहीतर अशी सुरूवात तर झाली.

Advertisements

Comment navigation

Newer Comments →

5 comments on “कात्रणे

Comment navigation

Newer Comments →

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: