74 प्रतिक्रिया

हसा लेको !


मातेराझ्झीने असा कोणता प्रश्न विचारला की झिदान त्याच्या छातीत ‘बुलशॉट’ मारण्याइतका भडकला ?…

मातेराझ्झीने विचारलं होतं, “हम क्लोरोमिंट क्यू खाते है ? !!!!

*******

विन्या प्रधान कधी नव्हे ते बायकोला घेऊन हॉटेलात गेला. त्याला पहाताच एक नखरेल छम्मकछल्लो ठुमकत त्याच्यापाशी आली आणि ‘हाय विनू डार्लिंग’ म्हणत त्याला ‘सविस्तर’ मिठी मारून ; गालवर अलगद ओठ टेकवून निघून गेली.

ती जाताच फणका-याने विन्याची बायको धुसफुसली. “कोण होती ती बया ?”

विन्या वैतागून म्हणाला, ” आता तू उगाच मला ताप देऊ नकोस बरं ! तीही हाच प्रश्न विचारेल , ह्या विचाराने मी आधीच त्रासलोय !!

Advertisements

About श्रेया

I am Blogger, Blogger Designing, Creating E books, Content writing etc. are my hobbies.

Comment navigation

Newer Comments →

74 comments on “हसा लेको !

  1. are dada ho eteh marathi type karta yava yacha option koni sangel ka
    tyasathi maja id ahe atulbandagr.2009@rediffmail.com

Comment navigation

Newer Comments →

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: