१ प्रतिक्रिया

निवडणूका संदर्भात महत्वाचे संपर्क १


दैनिक महा्राष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध होणा्र्‍या या हेल्पलाईन्स. पोस्टर्स, बॅनर्स यासंबधात आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्यास तक्रारीसाठी मतदारसंघानुसार सुद्धा हे संपर्क वापरता येतील.

 
 

by Majhi Duniya on 4/9/09

छायाचित्र मतदार यादीत नाव नोंदविण्याकरिता (विधानसभा मतदारसंघानुसार)
घाटकोपर (पू) – २५१३१९००
मानखुर्द (१७१) – २५५८१८४०
अणुशक्तिनगर (१७२) – २५५८१८४०
चेंबूर (१७३) – २५२८५९९७
कुर्ला (१७४) – २४०५३९९०
कलिना (१७५) – २६६५४९९५
वांद्रे (पू) (१७६) – २६४७९६४४
वांद्रे (प) (१७७) – २६०५२६२३
धारावी (१७८) – २४३६८४३५
सायन कोळीवाडा (१७९) – २४०३४१५८
वडाळा (१८०) – २४१४५३९७
माहीम (१८१)- २४३६६४९३
वरळी (१८२) – २३०१२१३८
शिवडी (१८३) – २३०५०६४७
भायखळा (१८४) – २३०००६९९
मलबार हिल (१८५) – २२०२२७६६
मुंबादेवी (१८६) – २३७२०६९०
कुलाबा (१८७) – २२६१८३६७

Posted via email from

About श्रेया

I am Blogger, Blogger Designing, Creating E books, Content writing etc. are my hobbies.

One comment on “निवडणूका संदर्भात महत्वाचे संपर्क १

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: