विनोद / चुटके

पु.ल. स्पेशल

….. आपल्या पत्नीच्या सतत उपदेश करण्याच्या सवयीमुळे पु.ल. एकदा आपल्या पत्नीला-सुनीताईंना म्हणाले, “या घरात मी तेवढा देशपांडे आहे. तू ’उपदेश -पांडे’ आहेस”. :):) त्यांच्या ओळखीच्या एक मुलीचे लग्न ठरले. योगायोगाने माहेरचे आणि सासरचे आडनाव एकच होते. हे कळल्यावर पु.लं. म्हणाले “बाकी काही म्हणा, पण मुलीने घराण्याचे नाव राखलं हो” :):) गप्पांच्या ओघात पुल एकदा म्हणाले, […]

दुनियादारी लग्नानंतरची

किट किट वाढते दोघांत थड थड वाजते दोघांत कधी भांडण , कधी बॉक्सिंग अंतर वाढते दोघांत किट किट… असे जरी माया तरी भाजते अंग रागाने सोचो तुम्हे पलभर भी बिजली कडके जोराने भावनांचे नाटक नको, जीव अडकला भांडयात किट किट … शब्द ही तू , वाक्य ही तू भांडणाचे कारण ही तू जख्म भी तू […]

Happy New Year [SMS]

HAPPY NEW YEAR Receive my simple gift of LOVE Wrapped with SINCERITY Tied with CARE & Sealed with BLESSINGS 2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long. HAPPY NEW YEAR . Nights are Dark but Days are Light, Wish your Life will always be Bright. So my Dear don’t get Fear Coz, God […]

हसा चकटफू

नंबर प्लेटस

जावयाची जात

 

शिक्षक : तुमचा मुलगा सिगरेट…

शिक्षक : तुमचा मुलगा सिगरेट पितो का ?वडील : काही कल्पना नाही.शिक्षक : अरे ! कमाल करता, तुम्ही कधी विचारलं नाहीत त्याला ?वडील : विचारलं की अनेकदा, पण मला देत नाही ना तो