From a Whatsapp Forward

A crackpot

An elderly Chinese woman had two large pots, each hung on the ends of a pole which she carried across her neck. One of the pots had a crack in it, while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water. At the end of the long walks from the stream […]

Choices

When we have Choices, Lets choose the Best. When we have no Choices, Lets Do Our Best.          🌺Suprabhat🌺

पु.ल. स्पेशल

….. आपल्या पत्नीच्या सतत उपदेश करण्याच्या सवयीमुळे पु.ल. एकदा आपल्या पत्नीला-सुनीताईंना म्हणाले, “या घरात मी तेवढा देशपांडे आहे. तू ’उपदेश -पांडे’ आहेस”. :):) त्यांच्या ओळखीच्या एक मुलीचे लग्न ठरले. योगायोगाने माहेरचे आणि सासरचे आडनाव एकच होते. हे कळल्यावर पु.लं. म्हणाले “बाकी काही म्हणा, पण मुलीने घराण्याचे नाव राखलं हो” :):) गप्पांच्या ओघात पुल एकदा म्हणाले, […]

नशिबाची file

जन्म मिळावा म्हणून त्यादिवशी मी अर्ज दाखल केला ब्रम्हदेवाच्या Department ने तो दाखल करुन घेतला Inward नंबर पडून त्यावर अर्ज पुढे सरकला Data entry करायला तो आँपरेटर कडे गेला नशिबाच्या Software मध्ये Data entry झाली नविनच होता operater त्यात बरीच गफलत झाली किती टाकावी संकटे-अडचणी गणित थोडेसे चुकले तपासताना तपासनिसानेही घेतले थोडेसे डूलके माहीती पूर्ण […]

जीवन

विश्रांतीसाठी एखाद्या झाडाखालीबसावं. समोरचं एक विंचू दिसावा. त्याला मारण्यासाठी दगड उचलावा. दगडाखालून साप निघावा. त्याने आपला पाठलाग करावा. पळताना ठेच लागून विहीरीत पडावं. विहीरीत मोठी मगर असावी. तिने वेग घेण्यापूर्वी, एखाद्या फांदीचा वेध घ्यावा. वर येण्याचा प्रयत्न करावा. वरती भूकेला वाघ असावा. त्याच्या भितीने फांदीचा हात सुटावा. फांदीवरील मधमाशांनी भडका करावा. आणि… अशा अवस्थेत मधाच्या […]

कृपया.. प्रत्येक पालकाने व शिक्षकाने हे वाचावे..

“थिरुवल्लुवर” ही पाच हजार वर्षांपूर्वी लिहिली गेलेली तामिळ संहिता आहे.. मानवी वर्तणुकीवरचे हे एवढे जुने शास्त्र, पण त्यातील तत्वे आजच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगातही जशास तशी लागू होतात. विचार करावा अशा काही बहुमोल गोष्टी …. तुमचे मूल तुमच्याशी नेहमी खोटे बोलते याचा अर्थ त्याच्या प्रत्येक चुकीच्या वागण्यावरची तुमची प्रतिक्रिया अतिशय कठोर असते.. तुमच्या मुलाला तुमच्याशी मनातले सर्व […]

हार्टअटॅक अणि विठ्ठल

उभ्या महाराष्ट्रात “विठ्ठल” पुजला जातो. विट्ठालाचे हात कटीवर म्हणजे कमरेवर आहेत.पंढरपुरची, विट्ठलवाडीची विठ्ठलाची मूर्ति नीट बघतली तर हातचे पंजे वरील बाजुस आहेत. नीट वैद्यकीय दृष्टया निरिक्षण केले तर उजवा तळहात लिव्हर वर अणि डावा तळहात स्प्लीनवर आहे. शरीराच्या चुम्बकीय शास्त्राचा विचार करता उजवा तळहात म्हणजे दक्षिण ध्रुव अणि डावा तळहात म्हणजे उत्तर ध्रुव. पोटात गैसेस […]